Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Грищенко А.П. (ред.) Сучасна українська літературна мова

  • Файл формата pdf
  • размером 23,38 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Грищенко А.П. (ред.) Сучасна українська літературна мова
Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. — 3-тє вид., допов. — К.: Вища шк., 2002. — 439 с. — ISBN 966-642-092-9.
У третьому виданні підручника (2-ге вид. — 1997 р.), доповненому відповідно до чинної програми курсу «Сучасна українська літературна мова», висвітлено основні закономірності функціонування фонологічної і фонетичної систем української мови, проаналізовано відповідно до сучасних наукових принципів питання лексикології, фразеології та лексикографії, описано словотвірну та морфологічну системи української мови.
Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Автори: А. П. Грищенко (Вступ; Лексикологія; Фразеологія; Лексикографія; Морфологія (Предмет морфології; Типи морфологічних форм і засоби їх вираження; Частини мови і принципи їх класифікації); Іменник; Прикметник; Дієслово; Числівник— у співавторстві з Л. І. Мацько), Л. І. Мацько (Числівник і Дієслово — в співавторстві з А. П. Грищенком; Вигуки), М. Я. Плющ (Словотвір; Займенник), Н. І. Тоцька (Фонетика і фонологія; Орфоепія; Графіка і орфографія), У. М. Уздиган (Прислівник; Прийменник; Сполучники і сполучні слова; Частки)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация