Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки 2011 №21

  • Файл формата pdf
  • размером 24,95 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки 2011 №21
На пошану професора О. М. Завальнюка. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. — 568 с.
Зміст:
Слово про ювіляра
Степанков В. С., Комарніцький О. Б. Особистість, учений, менеджер (до 60-річчя з дня народження Олександра Михайловича Завальнюка)
Проблеми методології
Матях В. М. Інститут історії України НАН України в процесі конституювання української новістики
Степанков В. В. Політична еліта: кілька міркувань з приводу сутності поняття
Верстюк В. В. Соціокультурне середовище і процес формування світогляду М. Костомарова
Баженов Л. В. М. І. Теодорович – видатний дослідник історії Волині останньої чверті XIX – початку XX ст. (до 155-річчя від дня народження вченого)
Калуцький С. С. Гетьман Б. Хмельницький в оцінці В. Липинського
Баженов О. Л. Іван Огієнко – дослідник історії української православної церкви
Михайловський В. М. Януш Куртика – історик Поділля
Білецький П. М. Історіографія іноземного підприємництва в Подільській губернії
Кунанець Н. Е. Бібліотека Богословського наукового товариства у Львові: до історіографії питання
Котовський Р. В. Село західних областей УРСР: соціальні трансформації (1939–1941 рр.) в історіографії
Копилов С. А. Історіографічна ситуація в історичній науці України на зламі XIX – XX ст. у науковій літературі
Найчук І. А. Пилявецька битва в оцінці сучасної української історіографії
Задорожнюк А. Б., Копилов С. А. «Ведомость городам, местечкам, селениям и деревням Подольской губернии… 1830 г.» – важливе джерело з історії Поділля
Давня і середньовічна історія України
Гуцал А. Ф. Роботи на пам’ятках археології в районі Сатанівських Товтр
Головко О. Б. Галич і Галицька земля у політиці князів Придніпровської та Північної Русі (остання чверть XII ст.)
Балушок В. Г. Етнічна ситуація в Південній Русі в удільний період
Нова історія України
Смолій В. А., Степанков В.С. Село козацької України в добу революції XVII ст.: суперечливі процеси формування нової моделі господарювання й співжиття
Юга О. А. Польсько-українські переговори 1649 р. в Переяславі: позиції сторін та основні результати
Газін В. В. «Українське питання» в політичному концепті А. Ордін-Нащокіна
Майор Р. І. Діяльність закарпатської делегації у Відні 1849 р. й утворення «Руського округу»
Kryszak Anna. Próby podporzą dkowania lewobrzeża w czasach hetmaństwa Jerzego Chmielnickiego
Філінюк А. Г. Соціально-демографічні процеси у Правобережній Україні на межі XVIII – XIX століть
Перерва В. С. Шляхта Правобережної України в церковних покараннях (єпитиміях) XIX століття
Дубінський В. А. Українська ліберальна концепція розв’язання аграрного питання в Наддніпрянщині міжреволюційної доби (1907–1917 рр.)
Кліщинський П. В. Проблема біженців та спроби її вирішення командуванням Південно-Західного фронту в роки Першої світової війни
Новітня історія України
Лозовий В. С. Селянські органи влади після гетьманського перевороту
Кузовенков Д. І. Єпископ «ДХЦ» Василь Пшеничний: історико-релігійний портрет
Маркова С. В. Громадські організації як інструмент залучення селянства до суспільно-політичного життя Радянської держави (20-ті – 30-ті рр. XX ст.)
Григоренко О. П. Селянство України як об’єкт репресій радянської тоталітарної держави
Рибак І. В. Депортація селян України під час третьої хвилі розкуркулення (травень 1933 – серпень 1936 рр.)
Регіональна історія
Лопацька Н. М. Становлення антиунійної опозиції на Волині і князь В.-К. Острозький (кінець XVI – перша половина XVII ст.)
Сидорук С. А. Декласація польської шляхти Правобережжя та її залучення до виконання рекрутської повинності
Смірнов М. А. Сім’я баронів фон Мекк в історії містечка Браїлова
Айвазян О. Б. Бібліотека Кам’янець-Подільської чоловічої гімназії наприкінці XIX – на початку XX століття
Опря І. А. Релігійна освіта та виховання в пізньопротестантських громадах Правобережної України наприкінці XIX – на початку XX ст.
Сербалюк Ю. В. Діяльність імператорського людинолюбного товариства у Подільській губернії наприкінці XIX – на початку XX ст.
Хоптяр А. Ю. Діяльність організацій Партії соціалістів-революціонерів на Київщині та Волині в 1905 р.
Глушковецький А. Л. Парламентська робота депутатів-подолян у III Державній Думі Російської імперії
Стецюк В. Б. Формування бюджетів земств Правобережної України (1911–1920 рр.)
Герасимов Т. Ю. Вплив квартирного законодавства 1917–1918 рр. на житлові умови мешканців подільських міст доби гетьманату П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.)
Григорчук П. С., Кузьмінець Н. П. Суперечливий характер економічної політики радянської влади на Поділлі на початку 1920-х років
Суровий А. Ф. Ліквідація неписьменності на Поділлі в 1920-х роках
Комарніцький О. Б. Студентство Проскурівського польського педагогічного технікуму: формування студентського контингенту та навчальна діяльність
Матвєєв А. Ю. Методи, особливості та наслідки здійснення другої хвилі розкуркулення на Поділлі та Південно-Східній Волині (літо 1930 – 1932 рр.)
Молдавчук Н. М. Спортивне життя Києва у період німецької окупації 1941–1942 рр.
Прокопчук В. С. Подолянин М. Л. Боровський – керівник Інституту дослідів Волині у Вінніпезі у 1956–1968 рр.
Всесвітня історія
Чухліб Т. В. Україна та Швеція у 50-х роках XVII ст.: від дипломатичного листування до політичного союзу
Олійник С. В. Галичина в зовнішній політиці Олександра I
Мельничук О. А. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від безробіття в Англії у міжвоєнний період
Боровець І. І. Диференціація словацького суспільства у ставленні до владного режиму в 1939 – першій половині 1943 рр.
Постоловський Р. М. Вплив національно-демократичних традицій на результативність «оксамитової» революції 1989 р. у Чехословаччині в концепції Ладіслава Голого
Рецензії
Блануца А. Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме дзяржанага кіравання Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у XV–XVIII стагодзях: Матэрыялы ўт. ў сл. Навук. канферэнцыі (Мінск – Наваградак, 23–24 лістапада 2007 г.) / Навук. рэд. С. Ф. Сокал, А. М. Янушкевіч. – Мінск: БІП-С Плюс, 2008. – 374 с.
Drozd Jacek. Albert Borowiak, Powstanie kozackie 1638, Zabrze 2010, Wydawnictwo Inforteditions, ss. 176
Drozd Jacek. Piotr Derdej, Kamieniec Podolski 1672, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009, ss. 180
Коротко про авторів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация