Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Здравков Л.А. Въведение в проектирането на вертикални стоманени цилиндрични резервоари

  • Файл формата pdf
  • размером 2,87 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Здравков Л.А. Въведение в проектирането на вертикални стоманени цилиндрични резервоари
Учебно пособие, издателство: Университет по архитектура строителство и геодезия, София, България, 2008 г., 98 с., На български език.
Предназначено е за студенти от строителен факултет на Университет по архитектура строителство и геодезия - София. Може да се ползва от проектанти и специалисти в практиката.
Съдържание:
Общи положения.
Материали.
Избор на основните размери на резервоарите.
Покриви на резервоарите.
Корпус на резервоарите.
Дъно на резервоарите.
Изчисляване на земетръс.
Устойчивост на положението.
Анкериране на резервоарите.
Фундаментна конструкция.
Разполагане и усилване на отвори.
Защита на стоманени резервоари от корозия.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация