Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гайдамака Г.Г. Діячі української науки і культури. Збірник текстів для читанняз навчальної дисципліни Українська мова для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання

  • Файл формата pdf
  • размером 1,01 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гайдамака Г.Г. Діячі української науки і культури. Збірник текстів для читанняз навчальної дисципліни Українська мова для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання
Навчальне видання/ - Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. –60 с. (Укр. мов.)
Запропоновано тексти для читання, які допоможуть іноземним студентам краще ознайомитися з історією та культурою України.
Запропонований збірник текстів із навчальної дисципліни "Українська мова" (за професійним спрямуванням) покликаний ознайомити іноземних студентів із видатними людьми України (громадськими діячами, вченими, письменниками), життя й діяльність яких тим чи іншим чином пов’язані з Харковом, Слобожанщиною.
Тексти, що складають зміст збірника, розташовані в певній послідовності: громадські діячі, вчені, композитори, письменники. Для ліпшого ознайомлення з творчістю письменників і поетів подані невеличкі уривки з творів.
Грушевський М. С.
Мечников І. І.
Вернадський В. І
Каразін В. Н.
Потебня О.О.
Лисенко М. В.
Сковорода Г. С.
Афоризми.
Квітка-Основ’яненко Г. Ф.
Щира любов (уривок).
Алчевська Х. Д.
Гулак-Артемовський П. П.
Франко І. Я.
Моя любов.
Захар Беркут (уривок).
Леся Українка.
Лісова пісня (уривок).
Українсько-російсько-туркменський словник.
Використана література.
Для кращого розуміння перед текстом у деяких випадках подається країнознавчий коментар, а після кожного тексту – питання для самоконтролю.
Пропонований збірник призначений для ознайомчого читання.
У збірнику подано українсько-російсько-туркменський словник слів та словосполучень, які можуть викликати труднощі під час читання текстів.
Рекомендовано для іноземних студентів, які вивчають українську мову в університетському курсі.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация