Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лисенко О.А. Збірник вправ з навчальної дисципліни Мова і стиль судочинства

  • Файл формата pdf
  • размером 8,67 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Лисенко О.А. Збірник вправ з навчальної дисципліни Мова і стиль судочинства
Навчальне видання/ – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2003.- 32 с.
Збірник вправ містить широкий матеріал з української літературної мови. Практичні завдання підібрані відповідно до програми "Мова і стиль судочинства", за якою здійснюєгься підготовка професійних суддів у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.
Запропоновані вправи сприятимуть розвитку чуття літературної мовної норми, виробленню культури мовлення, вмінню використовувати все багатство української мови в професійній діяльності судді.
До кожної теми подаються контрольні запитання. Вони дадуть можливість систематизувати знання, уміння й навички з української літературної мови та застосовувати їх при виконанні письмових та усних вправ. Тексти для практичної роботи дібрано з фахової юридичної літератури та законодавчих актів.
Мова – суспільне явище.
Основи офіційно-ділового стилю в юридичній практиці.
Документування в судочинстві.
Стиль судових документів.
Норми української літературної мови тв відбиття їх у судочинстві.
Орфоепічні норми української літературної мови і вплив їх на культуру мови судді.
Літературний наголос, його роль у судочинстві.
Лексичне богатство мовлення судді.
Стилістична диференціація лексики української літературної мови, вияв її в мовній культурі судді.
Викоритання професійної лексики в судочинстві.
Складні випадки вживання деяких морфологічних форм у судових документах.
Складні випадки побудови і вживання синтаксичних конструкцій при складанні судових документів.
Культура усної мови судді.
Список літератури.
Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол М 2 від 11 .02.2003 р.)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация