Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ужченко В.Д. (ред.) Сучасна українська літературна мова. Навчальний комплекс. Посібник для студентів філологічних спеціальностей

  • Файл формата pdf
  • размером 2,08 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ужченко В.Д. (ред.) Сучасна українська літературна мова. Навчальний комплекс. Посібник для студентів філологічних спеціальностей
Навчальне видання/– Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 299 с. – 2-ге вид., випр. і доп.
При підготовці навчального комплексу укладачі – проф. В. Д. Ужченко, доц. Д. В. Ужченко, доц. І. В. Мілєва, асист. Г. К. Барилова – спирались як на власний багаторічний досвід викладання сучасної української літературної мови на факультеті української філології, на свою методично-наукову практику як укладачів низки посібників для студентів-філологів, так і на теоретичні дослідження багатьох лінгвістів, учених-методистів, авторів філологічних посібників, на вимоги, пов’язані з участю нашої вищої школи в Болонському освітньому процесі. У посібнику висвітлюються всі програмні питання вступу до курсу, фонетики, фонології, орфоепії, графіки, орфографії, лексикології, лексикографії, фразеології та фразеографії.
Лекційні матеріали.
Вступ. Фонетика української мови.
Фонологія. Графіка й орфографія.
Лексикологія.
Лексикографія. Фразеологія. Фразеографія.
Плани практичних занять і матеріал до них.
Стан сучасної української літературної мови. Фонетика української мови.
Фонематичний склад мови. Графіка й орфографія.
Лексикологія.
Лексикографія. Фразеологія. Фразеографія.
Рекомендована література.
Короткий словник лінгвістичних термінів.
Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних факультетів.
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 1 від 9 вересня 2009 року).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация