Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Барбара Н.В. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять із дисципліни Українська мова (у професійному спілкуванні)

  • Файл формата pdf
  • размером 1016,13 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Барбара Н.В. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять із дисципліни Українська мова (у професійному спілкуванні)
Навчальне видання/– Суми: Сумський державний університет, 2013. – 184 с.
Програму дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні» розроблено з урахуванням комунікативних потреб майбутніх фахівців напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Менеджмент і адміністрування». Основна мета вивчення курсу – удосконалити мовні знання, систематизувати їх і на цій основі сформувати розуміння сучасних мовленнєвих норм та особливостей мови майбутнього фаху.
Анотація. Загальні вимоги до знань і вмінь студентів із навчальної дисципліни.
Теми робочої програми .
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю й оцінювання з навчальної дисципліни .
Плани практичних занять із методичними вказівками.
Питання для підготовки до модульного контролю № 1.
Питання для підготовки до модульного контролю № 2.
Питання для підготовки до модульного контролю № 3.
Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю .
Список рекомендованої літератури.
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация