Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Леміш Н.О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

  • Файл формата pdf
  • размером 573,35 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Леміш Н.О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)
Навчальне видання/ – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 70 с.
Курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)" викладається упродовж одного семестру для студентів першого курсу. За час навчання студенти повинні отримати необхідні знання про особливості мови ділових паперів, структуру й способи укладання документів. Навчальною робочою програмою також передбачено оволодіння студентами нормами літературної мови: графічними, орфоепічними, орфографічними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, стилістичними та пунктуаційними.
Практичний курс з української мови має на меті набуття студентами негуманітарних спеціальностей умінь і навичок, необхідних у професійній діяльності.
Анотація. Загальні вимоги до знань і вмінь студентів з навчальної дисципліни.
Теми практичних занять.
Опорні конспекти до проведення практичних занять.
Завдання для самостійної роботи студентів.
Контрольні запитання на модульний контроль.
Типові тестові завдання для проведення модульного контролю знань.
Крилаті вислови.
Короткий практичний словник економічної термінології.
Список рекомендованої літератури.
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін КІ СумДУ
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация