Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Степаненко С.А. Основи комерційної діяльності

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Степаненко С.А. Основи комерційної діяльності
Тексти лекцій. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 102 с.
Для студентів 2-4 курсів спеціальностей
6.050107 – Економіка підприємств
6.050201 – Менеджмент організацій
6.050106 – Бухгалтерський облік та аудит
Зміст
Вступ
Змістовний модуль
Комерційна діяльність

Поняття і суть комерційної діяльності
Суб'єкти комерційної діяльності
Організація підприємства
Основи бізнес-плану
Роль бізнес-планування в умовах ринкової економіки
Етапи розробки бізнес-плану підприємства
Оформлення і презентація бізнес-плану
Менеджмент у комерційній діяльності
Сутність менеджменту
Функції, форми й методи управління підприємством
Сучасні особливості роботи менеджера
Легалізація комерційної діяльності
Ліцензування комерційної діяльності
Патентування комерційної діяльності
Змістовний модуль
Конкуренція як засіб реалізації комерційної діяльності
Сутність конкуренції
Форми і методи конкурентної боротьби
Конкурентоздатність підприємства
Витрати виробництва і цінова політика підприємства
Сутність і структура витрат виробництва
Сутність і види цін
Цінова політика підприємства
Товарна і збутова політики підприємства
Товар і товарна політика
Закономірності створення нових товарів
Сутність і завдання збуту
Комерційно-посередницька діяльність
Підприємство на ринку банківських послуг та ринку цінних паперів
Сутність банків і їхня структура
Основні форми кредиту і банківських операцій
Основні види цінних паперів і їх роль в умовах ринкової економіки
Основні учасники ринку цінних паперів
Фондова біржа і механізм її дії
Список літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация