Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства
Навчально-методич-ний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва / Укладач: Гетьман О. О. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 79 с.
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва розроблено згідно із Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН), затвердженим та чинним з 06.06.2002 р.
Склад і зміст поданого лекційного матеріалу та індивідуальних завдань відповідає навчальній програмі курсу. Методичні рекомендації мають спрямувати дії студента у вірному напрямку під час засвоєння матеріалу з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» в цілому. Вони можуть стати в нагоді студентам при виконанні домашніх контрольних робіт і викладачам вищих навчальних закладів для організації навчального процесу із зазначеної дисципліни.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация