Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Співаковський О.В., Шерман М.І. та ін. Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс

  • Файл формата pdf
  • размером 5,38 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Співаковський О.В., Шерман М.І. та ін. Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс
Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Співаковський, М. І. Шерман, В. М. Стратонов, В. В. Лапінський. – Херсон: ХДУ, 2012. – 219 с.
ISBN 978-966-630-053-4
Навчальний посібник призначено для підтримки навчання використанню сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх юристів та їх подальшій професійній діяльності.
Розглянуто основні положення концепції інформатизації суспільства, поняття інформації, її види та властивості. Наведено дані щодо програмно-технічного забезпечення персонального комп'ютера, використання засобів операційної системи Microsoft Windows і текстового процесора Microsoft Word. Висвітлено процес роботи з табличним процесором Microsoft Excel. Увагу приділено статистичному опрацюванню правових даних. Обгрунтовано використання кореляційно-регресійного аналізу в юридичних дослідженнях і рядів динаміки для аналізу правових даних. Надано загальну характеристику правової інформаційно-пошукової системи, відомості про різні режими пошуку в ній для знаходження документів. Розглянуто програмне й апаратне забезпечення телекомунікацій, ресурси, служби та пошукові системи Інтернет. Розкрито специфіку інтерактивного спілкування, можливості найпопулярніших мессенджерів (ISQ, Skype, Miranda IM, Jabber), особливості спілкування в чатах.
Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним магістрам, ад’юнктам і здобувачам, курсантам та слухачам вищих навчальних закладів МВС України.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация