Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2007 №03

  • Файл формата djvu
  • размером 27,59 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2007 №03
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 122 с. — ISSN 0235-3490.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.

Зміст

До 180-річчя початку археологічних розкопок на території Херсонеського городища
Шевченко Т.М., Тарасенко І.Г. Пам’яті К.К. Косцюшка-Валюжинича — видатного дослідника Херсонеса
Тарасенко І.Г. До 80-річчя відкриття Другої конференції археологів СРСР
Стржелецкий С.Ф. Изучение стратиграфии херсонесского городища
Буйських А.В., Зубар В.М. З приводу теменосу античного поселення на західному березі Козачої бухти в околицях Херсонеса
Болгов М.М. Нова доба у вивченні візантійського Херсона (Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вторая половина VI — первая половина Х вв.). Очерки истории и культуры
Статті
Дяченко О.В. Про один з аспектів типологостатистичного аналізу трипільської пластики
Зінько В.М. Рання хора Тірітакського поліса
Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. Веретена з дископодібними насадками зі скіфських пам’яток
Рудич Т.О. Роль населення черняхівської культури у формуванні антропологічного складу слов’янської людності України другої половини I тис. — початку II тис. н. е.
Книжковий огляд
Публікації археологічних матеріалів
Самолюк В.О. Поселення стжижовської культури на р. Іква на Волині
Пукліна О.О., Трейстер М.Ю. Сережки перших століть нової ери з колекції С.М. Платонова у збірці Національного музею історії України
До історії стародавнього виробництва
Горнікова М.О., Недопако Д.П. Залізні вироби з давньоруського Витачева
Нові відкриття та знахідки
Красильніков К.І., Апарєєв С.М., Пробийголова О.С. Нові дослідження Тельманівського могильника у м. Луганськ
Дискусії
Зайцев Ю.П. Шоломи типу Монтефортіно і галатський некрополь в Богазкеї: один казус у вітчизняній сарматології
Рецензії
Симоненко О.В. Рец.: M.A. Očir-Gorjaeva. Pferdegeschirr aus Chošeutovo. Skythischer Tierstil an der Unteren Wolga
Возний І.П. Рец.: Томенчук Б.П. Археологія некрополів Галича і Галицької землі. Одержавлення. Християнізація
Хроніка
Баран В.Д. Богуслав Хроповський: Cпогади і роздуми. До 80-річчя
Литвиненко Р.О. Бабинська культура у фокусі археологічних студій С.Н. Братченка (до 70-річчя вченого)
До 80-річчя Володимира Даниловича Барана
Наші автори
Список скорочень
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация