Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 1976 №20

  • Файл формата pdf
  • размером 9,42 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 1976 №20
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології АН України, 1976
Отв. ред. Артёменко И.И.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Ковальова І.Ф., Волкобой С.С. Маївський локальний варіант зрубної культури.
Чередніченко М.М. Характерні риси зрубних поселень Подоння.
Іллінська В.А. Зображення ремісників на античних виробах Північного Причорномор’я.
Русяєва А.С. Рельєфні зображення Діоніса та Аріадни на посуді з Ольвії.
Зубар В.М. Про сарматський елемент у пізньоантичному Херсонесі.
Соломонік Е.І. Таври і Таврика.
Колосок Б.В. Історико-топографічні умови виникнення Луцька.
Публікації та повідомлення.
Залізняк Л.Л. Мезолітичні пам’ятки типу Таценки-Кудлаївка.
Артеменко І.І., Пронін Г.М. Пам’ятки абашевської культури на Десні.
Михайлов Б.Д. Курган епохи бронзи у м. Приморське.
Онайко Н.О. Розкопки Торіка.
Кучера М.П. Городища милоградської культури в Київському Поліссі.
Критика та бібліографія.
Березанська С.С. — Ян Домбровський. Зв’язки польських земель з східними районами в епоху бронзи.
Охорона археологічних пам’яток.
Сухобоков О.В., Дяденко В.Д. Знахідки на дюнах в басейні Сейму.
Ковпаненко Г.І., Бунятян К.П. Охоронні розкопки курганів поблизу с. Ковалівка на Миколаївщині.
Хроніка.
Баран В.Д., Довженок В.Й. Третій Міжнародний конгрес слов’янської археології в м. Братиславі.
Зіневич Г.П. XIII Антропологічний конгрес у м. Брно.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация