Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Чабан А.Ю., Мельниченко В.М. (ред.) Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали Восьмих Всеукраїнських історичних читань 2001 №08

  • Файл формата djvu
  • размером 5,60 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Чабан А.Ю., Мельниченко В.М. (ред.) Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали Восьмих Всеукраїнських історичних читань 2001 №08
Зб. наук. статей. – Черкаси: РВВ ЧДУ, 2001. – 148 с.
Матеріали, пропонованого увазі читачів збірника наукових праць, охоплюють традиційне коло проблем даних історичних читань. Значна увага приділяється проблемам історіографії Визвольної війни середини XVII ст., соціально-економічним аспектам політики Української козацької держави тощо.
Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів та пошукачів.
Зміст:
Проблеми історіографії
Чабан А. Ю., Обрусна С. Ю. Історична правда та художній домисел про Визвольну війну середини XVII ст. у творчості М. Старицького
Гоцуляк В. В. Деякі аспекти сучасної історіографії національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
Масненко В. В. Відображення історичного процесу в праці М. Грушевського «Хмельниччина роки 1650–1657» (IX т. «Історії України-Руси»)
Михайлюк Ю. М. Чорні клобуки: трактування етноніму та територіальна локалізація (історіографічний і джерелознавчі аспекти)
Корновснко С. В. Податкова політика Б. Хмельницького щодо українського селянства в оцінці дорадянської вітчизняної історіографії
Бойко Н. І. М. Максимович про українське козацтво
Синявська Л. І. Марко Федорович Грушевський – дослідник Чигиринського краю
Ейдель Є. М. Українська козацька держава: до проблеми методу пізнання
Державотворчі процеси XVI–XVIII ст.
Гуржій О. І. Становлення поштової справи в Українській козацькій державі в другій половині XVII–XVIII ст.
Чухліб Т. В. Організація дипломатичної служби Української козацької держави в середині XVII ст.
Струкевич O. К. Еволюція механізмів прийняття політичних рішень та заміщення урядів в Україні-Гетьманщині
Мельниченко В. М. Роль Черкас у консолідації українського народу в XIV – першій половині XVII ст.
Солодар О. І. Міське самоврядування в Чигирині (1592–1792 pp.)
Ластовський В. В. Підпорядкування місцевого православного духовенства Середньої Наддніпрянщини церковній ієрархії у XVIII ст.
Соціальні аспекти розвитку козацтва
Боєчко В. Ф. Роль Брацлавщини і Західного Поділля у виникненні, становленні та розвитку козацтва
Івангородський К. В. Джерела формування козацтва, як основного етносоціального елементу на Середньому Подніпров’ї
Шамрай О. Г. Реєстрове козацьке військо
Духовний світ українського козацтва
Фареній І. А. Етика матеріального життя та соціально-економічна ідеологія запорозького козацтва (XVI – перша половина XVII ст.)
Шалашна Н. М. Українська книжкова культура козацької доби у висвітленні вітчизняних книгознавців
Присяжнюк Ю. П. Відображення земельного чинника в ментальності українських хліборобів (друга половина XVII – середина XIX ст.)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация