Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Подойніцина Т.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Маркшейдерські роботи при будівництві підземних споруджень і шахт

  • Файл формата pdf
  • размером 837,90 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Подойніцина Т.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Маркшейдерські роботи при будівництві підземних споруджень і шахт
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2007.– 28с.
Методичні вказівки складені з метою надання студентам допомоги у формуванні навиків вико-нання основних маркшейдерських робіт на промисловому майданчику шахти і опис порядку їх виконання. Наведенні вихідні данні до кожного завдання, згідно варіантів, і основні вказівки що до їх виконання. В методичних вказівках наведено рекомендована література.
Методичні вказівки містять завдання до виконання лабораторних робіт, пов’язаних з переносом у натуру основних геометричних елементів споруджень, при виконанні розбивочних робіт на промисловому майданчику шахти і опис порядку їх виконання. Завдання передбачають придбання студентами практичних навичок і закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні дисципліни "Маркшейдерські роботи при будівництві підземних споруджень і шахт".
Перенос у натуру заданих горизонтальних кутів
Перенос у натуру заданого вертикального кута
Перенос у натуру заданої горизонтальної відстані
Перенос у натуру точки по заданій проектній відмітці
Перенос у натуру точки по заданим координатам
Перенос у натуру лінії по заданому ухилу
Вертикальне планування при будівництві проммайданчику шахти
Визначення кутів девіації одно канатних підземних установок шахт
Розрахунок проектного полігону навколо ствольних виробок
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация