Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2010 №04

  • Файл формата pdf
  • размером 8,22 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2010 №04
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 152 с. — ISSN 0235-3490.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Залізняк Л.Л. Періодизація та культурна диференціація верхнього палеоліту України.
Ніколаєв М.І. Синхронізація епонімного літочислення та просопографія Ольвії IV—I ст. до н. е.
Возний І.П. Типологія клейм та орнаментація горщиків з території між Верхнім Сіретом і Середнім Дністром (Х — перша половина ХІІІ ст.).
Горбаненко С.А. Знаряддя землеробства кінця І тис. до н. е. — І тис. н. е. Порівняльний аналіз.
Козубовський Г.А. Празькі гроші ХІV—ХV ст. з археологічних пам’яток України.
Публікації археологічних матеріалів.
Пукліна О.О., Буйських А.В. Кераміка з розкопок Березані в збірці Національного музею історії України.
Ромашко В.А., Скорий С.А. Скіфський аристократичний курган Близнюк 2.
Мордовськой М.М., Шаповалов Г.І. Любитівський човен — унікальна пам’ятка судноплавства.
До історії стародавнього виробництва.
Гошко Т.Ю. Воскова модель у ливарництві доби пізньої бронзи.
Шатіло Л.О. До проблеми трипільского домобудівництва (експеримент 2007 р.).
Охорона пам’яток археології.
Михайленко Є.М. Поняття «археологічна спадщина» в сучасному законодавстві та в історії розвитку археології.
Рецензії.
Гершкович Я.П. Про наукову етику, корупцію й підступи Комінтерну (з приводу збірки «Проблемы охраны и изучения памятников археологии степной зоны Восточной Европы»).
Мурзін В.Ю. Рецензія на книги "Могильник Мамай-Гора".
Хроніка.
Вручення премії ім. П.П. Толочка молодим археологам України.
Івакін Г.Ю. Круглий стіл «Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань» (Київ, 7 квітня 2010 р.).
Петраускас А.В. Міжнародний науково-практичний семінар.
Мацкевий Л.Г., Панахид Г.І. Археологічні дослідження в межиріччі Вісли, Дністра і Тиси в 2000—2007 рр.
Буйнов Ю.В. До 90-річчя Б.А. Шрамка.
Дослідник української античності (до ювілею Валентини Володимирівни Крапівіної).
Кухарчук Ю.В., Конча С.В. До 60-річчя Л.Л. Залізняка.
Отрощенко В. До 75-річчя Євгена Миколайовича Черниха.
Панахид Г.І. , Романова Д.Я. Леоніду Георгійовичу Мацкевому — 75!
Алфавітний покажчик змісту журналу «Археологія» за 2010 р.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация