Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2009 №04

  • Файл формата pdf
  • размером 4,12 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2009 №04
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 120 с. — ISSN 0235-3490.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Кислий О.Є. До питання про антропоморфні стели Північного Причорномор’я.
Рудич Т.О. Населення Лівобережної України давньоруської доби за матеріалами антропології.
Публікації археологічних матеріалів.
Самолюк В.О. Нові поховальні пам’ятки городоцько-здовбицької культури.
Козак Д.Н., Шита Т.М. Старожитності поморсько-кльошової культури на поселенні біля с. Хрінники (уроч. Шанків Яр).
Калашник Є.С. Про датування пожежі на укріпленнях фортеці XVII—XVIII ст. у с. Білики.
До історії стародавнього виробництва.
Островерхов А.С. Cклянні парфумні палички римського часу.
Недопако Д.П. Залізні вироби з Рухотина.
Пам’ять археології.
Трембіцький А.М. Євфимій Йосипович Сіцінський: життя віддане науці (до 150-річчя від дня народження).
Рецензії.
Войнаровський В.М. Рец.: Денис Козак. Венеди.
Петраускас O.В., Горбаненко С.А. Рец.: Б.С. Строцень. Черняхівська культура Західного Поділля.
Клейн Л.С. Перегляд катакомбної спільності (про дискусійну працю С.Ж. Пустовалова).
Хроніка.
До ювілею Ірини Миколаївни Шарафутдінової.
Вітаємо з 60-річним ювілеєм Сергія Анатолійовича Скорого.
До 60-річчя Юрія Вікторовича Болтрика.
«Моя робота — турбувати вічність» (до 60-річчя С.Б. Буйських).
Пам’яті Марка Борисовича Щукіна.
Черновіл І.В. Виставка книжкового зібрання Федора Кіндратовича Вовка
Алфавітний покажчик змісту журналу «Археологія» за 2009 р.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация