Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 1957 №10

  • Файл формата pdf
  • размером 14,60 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 1957 №10
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології АН України, 1957.
Отв. ред. Бибиков С.М.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
П. П. Єфіменко. Про періодизацію пізнього палеоліту Східної Європи.
М. Ю. Брайчевський. Про етнічну приналежність черняхівської культури.
В. Й. Довженок. Про древньоруську державність в період феодальної роздробленості.
Дослідження і матеріали.
В. М. Даниленко. Дослідження неолітичних пам'яток на Південному Бузі.
В. Л. Іллінська. Нові дані про пам’ятки доби бронзи в лівобережному Лісостепу.
Є. Ф. Покровська. Кургани IV ст. до н. е. біля Холодного яру поблизу м. Сміли.
А. І. Фурманська. Археологічні пам’ятки Тіри перших століть нашої ери.
О. І. Домбровський (Сімферополь). Розкопки античного театру в Херсонесі.
E. І. Соломонік (Сімферополь). Деякі пам’ятки Північного Причорномор'я із знаками.
А. Т. Брайчевська. Деякі археологічні дані про торгівлю древніх слов’ян з кримськими містами.
В. К. Гончаров. Археологічні розкопки в Києві у 1955 р.
Замітки про археологічні пам'ятки УРСР.
Г. М. Шовкопляс. Слов’янські пам’ятки в районі Канева.
Є. В. Махно. Нові пам’ятки епохи бронзи в Київській та Сумській областях.
М. Л. Макаревич. Поховання сарматського та салтівського типів на Сіверському Дінці.
Е. О. Симонович (Москва). Пам’ятки черняхівської культури Нижнього Побужжя.
В. Д. Дяденко. Сліди зрубної культури біля с. Річки, Сумської області.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация