Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Верменич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення

  • Файл формата pdf
  • размером 991,51 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Верменич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення
К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 306 с.
ISBN 978-966-02-5659-0
У монографії висвітлюються проблеми концептуалізації міської історії як наукового напряму, порушується широкий комплекс теоретико-методологічних проблем сучасного містознавства – від визначення поняття «місто» і критеріїв типологізації міст до простеження еволюції міської традиції на вітчизняних теренах. Пропонується авторська методика удосконалення практики міського літочислення.
Зміст:
Вступ
Історична урбаністика в системі соціогуманітарного знання
Місто як соціум і як дослідницький об’єкт
Генезис і еволюція міст у контексті історичної регіоналістики і нової локальної історії
Теорія містознавства: відправні орієнтири
Поняття «місто». Типологія міст
Міська і сільська історія: критерії розрізнення
Історичне місто: пошук дефініцій
Еволюція вітчизняної міської традиції: типові ознаки міст, системи управління
Античні міста Північного Причорномор’я
Середньовічні міста Русі
Ранньомодерні міста на українських землях
Італійські колонії й татарсько-турецькі міста (XIII–XVIII ст.)
Урбанізація на українських теренах під егідою двоголового орла (XVIII–XIX ст.)
Міста Західної України у складі імперії Габсбургів
Радянський різновид урбанізації
Міста в незалежній Україні
Проблеми міського літочислення в українському контексті
Принципи датування початкової історії міст
Міські ювілеї: політичні мотиви й наукові дискусії
Післямова
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация