Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ланова І.В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)

  • Файл формата pdf
  • размером 335,10 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ланова І.В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008.– 31с.
У методичних вказівках викладено основні правила української орфографії. Теоретичний матеріал супроводжується різноманітними завданнями, виконання яких допоможе студентам уникнути по-милок в усному та письмовому мовленні.
Передмова.
Правопис префіксів.
Правила вживання апострофа.
Вживання м’якого знака.
Чергування приголосних.
Зміни у групах приголосних.
Правопис слів іншомовного походження.
Подвоєння приголосних в іншомовних словах.
Правопис власних назв.
Правопис складних іменників.
Правопис прізвищ в українській мові.
Утворення чоловічих та жіночих імен по батькові.
Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличному відмінку та звертаннях.
Складні випадки відмінювання прізвищ.
Правопис складних прикметників.
Правопис числівників.
Зв'язок числівників з іменниками.
Правопис прислівників.
Список рекомендованої літератури.
Для викладачів, студентів І курсу всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання, та усіх тих, хто хоче покращити свої знання з української мови.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация