Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки 2010 №19

  • Файл формата pdf
  • размером 2,97 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки 2010 №19
Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. – 407 с.
Збірник наукових праць присвячено відомим українським історикам-славістам М. В. Знаменській та Є. П. Пугачу з нагоди їхніх ювілеїв і пам’яті одного з найвідоміших вітчизняних істориків-міжнародників, академіка НАН України А. М. Шлепакова. Висвітлюється життєвий і творчий шлях та основний науковий доробок учених, а також проблематика, якою вони займалися майже півстоліття, а саме – актуальні питання всесвітньої історії, міжнародних відносин і зовнішньої політики України. Особливу увагу приділено історії слов’янських народів і країн, місцю й ролі України у світовому історичному процесі, методологічним питанням вивчення європейської й світової історії та сучасних міжнародних відносин, окремим історіографічним проблемам вітчизняної історичної науки.
Зміст:
Слово про наших ювілярів
Наталія Кривець. Науковець і громадська діячка Маргарита Знаменська
Юрій Сєдих. На шляху звершень
Христо Роглєв. Щирий друг, учена, людина, закохана в Болгарію
Євген Роговий. До ювілею Євгена Петровича Пугача
На пошану видатного вченого-міжнародника А. М. Шлепакова
Леонід Лещенко, Ігор Черніков. Всесвітньо відомий вітчизняний учений: історик-міжнародник, організатор науки і дипломат. До 80-ліття від дня народження академіка НАН України Арнольда Миколайовича Шлепакова (1930–1996 рр.)
Славістичні студії
Оксана Іваненко. Внесок Університету св. Володимира у розвиток міжслов’янських культурних зв’язків (друга половина XIX – початок XX ст.)
Євген Бевзюк. Промислова революція у чесько-словацьких землях у першій половині XIX ст.
Вікторія Павленко. Іван Шишманов – повноважний посол Болгарії в Україні
Світлана Мотрук. Політичні кризи в Чехословаччині другої половини XX ст.: погляд із сьогодення
Лариса Янчук. Роль «Вишеградської солідарності» в зовнішньополітичній діяльності Словацької Республіки (1989–2004 рр.)
Проблеми всесвітньої історії і міжнародних відносин
Микола Варварцев. Під знаком союзу церков: «спеціальний посланник» Папи Лева XIII в Україні й Росії (1891 р.)
Михайло Бур’ян, Тетяна Богданова. Посол США у Великій Британії Джон Хей і розвиток англо-американських відносин у 1897–1898 рр.
Оксана Юрчук. Національне питання у міжвоєнній Польщі: погляд польських консерваторів
Теофіл Рендюк. Національна політика королівської Румунії у міжвоєнний період та під час Другої світової війни
Євген Магда. Позиція ЄС в урегулюванні арабо-ізраїльського конфлікту від початку XXI ст.
Наталія Чабала. Політика ЄС щодо Південно-Східної Азії: співпраця у рамках АСЕМ
Шахла Шахі Гахраманова. Регіональні й глобальні наслідки незалежності Косово
Україна у світовому співтоваристві
Наталія Кривець. Учені Київського університету св. Володимира в наукових центрах Німеччини у XIX ст.
Назар Васьків. Єврейське питання у програмах і діяльності Русько-української радикальної партії наприкінці XIX – на початку XX ст.
Ігор Дацків. Українсько-французькі відносини в період Директорії УНР
Олександр Даниленко. Закордонні представництва українських кооперативних спілок у 1920-х роках: структура, повноваження, штати, діяльність
Сергій Кот. Американська політика реституції культурних цінностей після Другої світової війни та Україна
Василь Гарагонич. Стратегія міжрегіональної й транскордонної співпраці в контексті євроінтеграції України
Євгенія Донченко. Україна у східноєвропейській політиці Франції (1991–2009 рр.)
Андрій Грубінко. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005–2009 рр.)
Питання методології
Степан Віднянський. Стан і перспективи наукових досліджень із всесвітньої історії в Україні. (Наукова доповідь на засіданні Вченої ради Інституту історії України НАН України 27 травня 2010 р.)
Таміла Герасимчук. Концепція міжнародних режимів у теорії міжнародних відносин
Андрій Мартинов. Європейська колективна пам’ять та ідентичність
Олег Горенко. Історико-методологічна конкуренція етноцентризму та антропоцентризму в євроінтеграції України
Історіографія та джерелознавство
Костянтин Бацак. Італійці Криму в історичних джерелах і студіях (XX – початок XXI ст.)
Оксана Іваненко. Погляд українського дослідника на історію національного відродження грецького народу. Рецензія на: Пелешко А. В. Становлення незалежної грецької держави (кінець XVIII – перша половина XIX ст.). – К.: «Освіта України», 2009. – 312 с.
Наталія Ярко. Між радянським диктатом і національними традиціями. Рецензія на: Докашенко Г. П. Болгарська школа повоєнного періоду: історичний аспект. – Горлівка: Вид-во ГДПIIМ, 2008. – 288 с.
Євген Пугач. Нова книга з історії боротьби словаків за визнання своєї самобутності. Рецензія на: Шніцер І. О. Історія словацького автономістського руху 1918–1939 рр. – Ужгород, 2008. – 167 с.
Відомості про авторів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация