Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки 2009 №18

  • Файл формата pdf
  • размером 2,66 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки 2009 №18
Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. – 320 с.
У збірнику наукових праць висвітлюється творчий шлях і науковий доробок відомих українських істориків М. М. Варварцева, В. В. Павленко, Л. О. Зашкільняка у зв’язку з їхніми ювілеями, а також маловивчені проблеми історії Греції, Білорусії, Польщі, Чехословаччини, актуальні питання сучасних міжнародних відносин і маловідомі прояви української присутності в європейському та світовому культурному просторі, зокрема на теренах Австралії, Великої Британії, Греції, Німеччини, Франції. Досліджуються окремі методологічні й історіографічні проблеми історичної науки.
Зміст:
Слово про наших вчених-ювілярів
Оксана Іваненко. Історик-міжнародник Микола Миколайович Варварцев
Наталія Ярко. Працелюбність і сумлінність – два крила її успіху. До ювілею відомого історика-болгариста Вікторії Павленко
Петро Шкраб’юк (Львів). Леонід Зашкільняк та його історія. Начерки до ювілейного портрету
Проблеми всесвітньої історії
Адріана Пелешко. Суспільно-політичні та економічні передумови національно-визвольного руху греків (кінець XVIII – перша половина XIX ст.)
Борис Гончар, Олег Машевський. Проблема Чорноморських проток у політиці країн Антанти і Троїстого союзу напередодні Першої світової війни
Ірина Стрикун. Принцип «самовизначення націй» в політиці місцевої та центральної радянської влади в Білорусії (1917–1921 рр.)
Леся Алексієвець (Тернопіль). Гуманітарно-культурні фактори державотворення Польщі (1918–1926 рр.)
Іван Вовканич, Оксана Свєженцева (Ужгород). Трансформаційні процеси в Чехословаччині в умовах радянської блокової політики на рубежі 40–50-х рр. XX ст.
Тамара Вронська. «Дії у відповідь»: новий етап позасудових репресій родичів повстанців (1948–1949 рр.)
Сучасні міжнародні відносини
Андрій Мартинов. Еволюція балканської політики Європейського Союзу (1989–2009 рр.)
Євген Магда. Концептуальні засади розширення НАТО: сучасний вимір
Ігор Грицьких, Сергій Левченко (Луганськ). Еволюція торговельних відносин ЄС з країнами Середземномор’я (1995–2005 рр.)
Таміла Шутак. Ядерний чинник у зовнішній політиці адміністрації президента США Б. Клінтона (1993–2000 рр.)
Лариса Янчук. Досвід реалізації євроінтеграційної стратегії Словацької Республіки
Україна в європейському та світовому культурному просторі
Микола Варварцев. Музична зірка європейського романтизму: Микола Іванов між Парижем і Лондоном (1830-ті роки)
Оксана Іваненко. Українсько-французькі зв’язки в театральному та музичному мистецтві (друга пол. XIX – початок XX ст.)
Наталія Кривець. Національно-культурна діяльність української еміграції у Німеччині в 20–30-ті рр. XX ст.
Наталія Терентьєва. Українсько-грецькі культурні зв’язки: формування та культурне життя діаспори в Греції
Вікторія Павленко. Українське шкільництво і українознавство на теренах Австралії
Анатолій Малюська. Проблеми функціонування міжнародних механізмів захисту прав та свобод національних меншин на регіональному рівні (на прикладі українського прикордоння)
Історіографія та методологія
Степан Віднянський. Україна в європейському геополітичному просторі: проблеми та перспективи інтеграції. (Наукова доповідь на засіданні Вченої ради Інституту історії України НАН України 27 січня 2009 р.)
Олег Горенко. Європейські цінності і проблема цілісності історичної методології
Владислава Піскіжова. Болгаристичні студії в Україні XIX ст.
Руслан Сіромський (Львів). Питання багатокультурності та збереження національної ідентичності канадських українців у дослідженнях Ярослава Рудницького
Олеся Жданович. В. В. Латишев як представник історико-філологічного напряму російської науки про античність
Ігор Черніков. Шляхом набуття зрілості та подальшого творчого зростання. Історіографічний огляд: Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Відповідальний редактор С. В. Віднянський. – Київ: Інститут історії України НАН України. Випуски 14–17, 2005–2008
Відомості про авторів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация