Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2008 №02

  • Файл формата pdf
  • размером 3,67 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2008 №02
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 116 с. — ISSN 0235-3490.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Бунятян К.П. Хронологія та періодизація середньодніпровської культури Правобережної України.
Зубар В.М., Буйських А.В. Ще раз про мармурові саркофаги Херсонеса Таврійського.
Любичев М.В. Контакти осілого населення дніпро-донецького лісостепу з сарматами в середині I — середині III ст.
Маярчак С.П. Поховання і розвиток поховального обряду в давньоруського населення Лівобережжя Середнього Подністров’я.
Публікації археологічних матеріалів.
Будзинська Н.М. Давньоруські металеві персні в колекції Музею історії міста Києва.
До історії стародавнього виробництва.
Приходнюк О.М., Горбаненко С.А. Сільське господарство жителів ранньосередньовічного Пастирського городища.
Дискусії.
Ричков М.О. Індоєвропейська спільність і ямна культура.
Удовиченко М.І., Бритюк О.О. Геолого-археологічні особливості Мергелевої гряди.
Гладилін В.М. Господарсько-побутовий профіль палеолітичних місцезнаходжень поблизу с. Антонівка.
Методика польових археологічних досліджень.
Рабіновітц А., Седікова Л.В., Трелоґан Дж., Ів С. Нові методології дослідження античної пам’ятки: цифрові технології та розкопки у Південному районі Херсонеса Таврійського, 2001—2006 рр.
Рецензії.
Островерхов А.С. Галібін В.О. і його внесок у вивчення давнього скла (до 75-річчя від дня народження).
Клосінська Е.М. Крушельницька Л. Культура Ноа на землях України.
Отрощенко В.В., Горбаненко С.А. Пашкевич Г.О., Відейко М.Ю. Рільництво племен трипільської культури.
Іванова С.В., Островерхов А.С. Тощев Г.Н. Крым в эпоху бронзы.
Хроніка.
Абашина Н.С. V Історико-археологічні читання пам’яті М.І. Троїцького «Верхнє Подоння. Природа. Археологія. Історія» (Тула, Куликове поле, 2—4 листопада 2006 р.).
Цвек О.В. Довгі крем’яні пластини енеолітичної Європи (міжнародна виставка).
Зубар В.М., Сорочан С.Б. До 80-річчя з дня народження І.А. Антонової — невтомної дослідниці Херсонеса.
Пам’яті Володимира Никифоровича Станка.
Пам’яті Рашо Станева Рашева.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация