Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 1950 №04

  • Файл формата pdf
  • размером 8,45 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 1950 №04
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України, 1950.
Отв. ред. Ефименко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавцев, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Новий загін лауреатів Сталінських премій.
Статті і дослідження.
Довженок В.Й. До питання про техніку орного землеробства на півдні древньої Русі.
Брайчевський М.Ю. Археологічні матеріали до вивчення культури східнослов’янських племен VI—VIII ст. ст.
Махно Є.В. Пам’ятки культури полів поховань черняхівського типу.
Даниленко В.М. Про наскельні зображення Кам’яної Могили.
Брайчевський М.Ю. Про датування шиферних пряслиць.
Сібільов М.В. Археологічні пам’ятки на Дінці в зв’язку з походами Володимира Мономаха та Ігоря СІверського.
Материали до археологічної карти Української РСР.
Борисковський П.Й. Деякі доповнення до археологічної карти Середнього Подністров’я.
Огульчанський О.Я. Археологічні пам’ятки Північного Приазов’я.
Повідомлення і публікації.
Замятнін С.М. Про характер культурних залишків у печері коло с. Іллінки, Одеської області.
Добровольський А.В. Печера коло с. Іллінки, Одеської області.
Левицький І.Ф. Про вік стоянки, відкритої В.В. Хвойком в Іскорості.
Добровольський А.В. Талькові ливарні матриці бронзової доби з Херсонщини.
Автореферати.
Даниленко В.М. Нижньопалеолітичне стійбище Круглик як історичне джерело.
Шовкопляс І.Г. Супонєвська палеолітична стоянка.
Іллінська В.А. Пам’ятки скіфського часу на Посуллі.
Хроніка.
Шовкопляс І.Г. Наукове життя Інституту археології у 1949 р.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация