Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Жарко С.Ю., Жданова Г.Г. Практикум з української мови

  • Файл формата pdf
  • размером 1,96 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Жарко С.Ю., Жданова Г.Г. Практикум з української мови
Навчальне видання/– Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – 256 с.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів . – 2-ге вид., доп.
Зміст видання відповідає програмі дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
Докладно розглянуто теоретичні засади української граматики, подано найрізноманітніші завдан-ня на засвоєння та закріплення навчального матеріалу, зразки фонетичного, морфологічного й синтаксичного розбору, підсумкові диктанти, тестові завдання, питання для самоперевірки. Матеріалом для вправ слугують художні твори класичної та сучасної української літератури. Реко-мендовано для студентів вищих навчальних закладів, слухачів підготовчих відділень, абітурієнтів і школярів.
Рекомендовано редакційною радою Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 6 від 07.06.2011)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация