Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Акімова В.С. Українська мова за професійним спрямуванням (у таблицях)

  • Файл формата pdf
  • размером 394,35 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Акімова В.С. Українська мова за професійним спрямуванням (у таблицях)
Методичні вказівки до підготовки іспиту. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. — 35 с.
Новий підхід до мовної підготовки у вищому навчальному закладі, без сумніву, забезпечить посилення зацікавленості майбутніх фахівців в опануванні курсу „Мова професійного спілкування. Пропоновані методичні таблиці містять конкретний узагальнений і систематизований матеріал щодо підготовки студентів до іспиту з української мови за професійним спілкуванням. Таблиці містять відомості як з писемної, так і усної форми мовлення.
Матеріал пропонованих методичних таблиць розрахований на тих, хто вивчає і прагне успішно скласти дер-жавний іспит з мови професійного спілкування. У зручній табличній формі подано критерії щодо вимог укладання документів, подано також основні правописні норми та правила, фонетичні, морфологічні, синтаксичні норми державної мови. Закцентовано увагу службових частин мови в офіційно-діловому стилі. Розділ усного ділового мовлення осягає основи культури спілкування і управління, види та жанри публічних виступів тощо.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация