Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Касянчук В.В., Бергілевич О.М. Стандартизація, метрологія, сертифікація

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Касянчук В.В., Бергілевич О.М. Стандартизація, метрологія, сертифікація
Конспект лекцій. для студентів 2 курсу з напряму підготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія для денної форми навчання – Суми, 2012. - 65 с. – Бібл.12
Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація, метрологія, сертифікація» містить 9 лекцій, в яких коротко викладено теоретичний курс з даної навчальної дисципліни та спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация