Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Смолік А.І. Культуралогія: тэорыя культуры

  • Файл формата pdf
  • размером 5,15 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Смолік А.І. Культуралогія: тэорыя культуры
Вучэбны дапаможнік. — Мінск: Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, 2006. — 209 с.
Дапаможнік знаёміць студэнтаў з марфалогіяй культуры, яе структурай, формамі i тыпамі. Яго матэрыял дазволіць эфектыўна рэалізаваць дыдактычныя тэхналогіі.
Уступ.
Сутнасць i сэнсы культуры.
Шматзначнасць паняцця культура.
Культура як свет знакаў.
Культура як сфера духоўнай вытворчасцi.
Аксіялагічны падыход да сутнасцi культуры.
Антрапалагічная трактоўка культуры.
Культура як творчая дзейнасць.
Віды i формы культуры.
Духоўная культура.
Матэрыяльная культура.
Функцыі культуры.
Вызначэнне зместу паняцця функцыя.
Адаптыўная функцыя.
Інфармацыйная функцыя.
Функцыя сацыялізацыi.
Камунікатыўная функцыя.
Інтэгратыўная функцыя.
Рэгулятыўная функцыя.
Ідэалагічна-выхаваўчая функцыя.
Кампенсатарная функцыя.
Гульнявая функцыя.
Формы i суб’екты культуры.
Формы як элемент структуры культуры.
Маральная культура.
Прававая культура.
Палітычная культура.
Элітарная культура.
Народная культура.
Масавая культура.
Суб’екты культуры.
Тыпалогія культуры.
Паняцце тыпу, тыпалогіі i тыпалагізацыі культур.
Крытэрыі клаciфікацыi культур.
Тыпалагічныя мадэлi культур.
Дынаміка культуры.
Паняцце культурная дынаміка i яе асноўныя вытокі.
Традыцыя як крыніца культурнай дынамікі.
Інавацыі і іx суб’екты.
Запазычаннi як від культурнай дынамікi.
Культурная дыфузія i яе напрамкi.
Культурная дынаміка ва ўмовах сучаснай глабалізацыі.
Формы i спосабы засваення культуры.
Інтэрыярызацыя і яе стадыі.
Хамінізацыя індывіда.
Сацыялізацыя асобы.
Інкультурацыя.
Акультурацыя як засваенне чужой культуры.
Стратэгіі акультурацыі.
Субкультура.
Даведнік імён.
Слоўнік паняццяў i катэгорый культуры.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация