Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Литвинчук О.В. Українська мова за професійним спрямуванням

  • Файл формата pdf
  • размером 1,17 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Литвинчук О.В. Українська мова за професійним спрямуванням
Навчальний посібник. /– Житомир: ЖДТУ, 2011. – 212 с. ISBN 978-966-683-293-4
Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог організації кредитно-модульної системи навчального процесу, ви.
значено змістові модулі курсу, розглянуто теоретичні питання культури професійного спілкування, сучасної орфографії, документознавства. Уміщені в посібнику завдання і вправи сприятимуть розвиткові практичних умінь і навичок студентів.
Посібник призначений як для аудиторної практичної, так і для самостійної роботи студентів. Отже, вивчення курсу Українська мова за професійним спрямуванням направлене на вирішення комплексу завдань навчання, виховання й розвитку сучасної конкурентноспроможної особистості на ринку праці.
Для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форми навчання нефілологічних спеціальностей.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация