Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Падалко А.М., Падалко Н.Й., Харкевич Ю.І. Диференціальні рівняння

  • Файл формата pdf
  • размером 3,07 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Падалко А.М., Падалко Н.Й., Харкевич Ю.І. Диференціальні рівняння
Навчальний посібник. — Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2012. — 50 с. — ISBN 978-966-7597-70-2
У методичній розробці розкрито основні поняття і методологічні принципи теорії диференціальних рівнянь.
Пропонований посібник сформовано у відповідності до програм, затверджених математичним факультетом Волинського національного університету імені Лесі Українки, а також на основі курсів лекцій, які автори впродовж багатьох років читали на фізичному та математичному факультетах Волинського національного університету імені Лесі Українки. Методичний посібник присвячений висвітленню основних понять і розкриттю методологічних принципів теорії диференціальних рівнянь, покликаний сформувати у студентів цілісне уявлення про предмет і методи теорії диференціальних рівнянь; допомогти опанувати основні поняття і методи інтегрування таких рівнянь та виробити вміння застосовувати теорію диференціальних рівнянь в практичних задачах.
Мета посібника – допомогти студентам засвоїти математичний апарат, необхідний для дослідження диференціальних рівнянь, підготувати їх до самостійної роботи з науковою літературою. Головна увага акцентується на висвітленні алгоритмічного аспекту при ознайомленні з основними поняттями, твердженнями та методами теорії диференціальних рівнянь. Вагоме місце в посібникузаймає значна кількість розв’язаних задач, які ілюструють теорію та кожен з методів розв’язання. Для контролю і самоконтролю знань в посібнику передбачені завдання до самостійної та індивідуальної роботи.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация