Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Книшенко Н.П. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

  • Файл формата pdf
  • размером 363,12 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Книшенко Н.П. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням
Навчальне видання/ – Харків: ХНАДУ, 2009. – 28 с. -ISBN/ISSN:
Пропоновані методичні вказівки є органічним доповненням до курсу практичних занять, оскільки дозволяють перевести знання у площину вмінь і проконтролювати ці вміння різними формами контролю. Метою методичних вказівок є :
1) оволодіння нормами сучасної української мови: орфоепічними, орфографічними, граматичними, лексичними, стилістичними і правилами мовного етикету;
2) збагачення запасу загальновживаної і професійної лексики;
3) систематизація знань з української мови взагалі і професійного спілкування зокрема.
Подається система вправ і завдань. Враховано профіль технічного вищого навчального закладу,зокрема, дорожньо-будівельного факультету. Затверджено методичною радою університету, протокол № 3 від 10.12.2008 р.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация