Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бадєєва Л.І., Нікуліна Н.В., Книшенко Н.П. Тестовий контроль з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

  • Файл формата pdf
  • размером 405,92 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бадєєва Л.І., Нікуліна Н.В., Книшенко Н.П. Тестовий контроль з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням
Навчальне видання/ – Харків: ХНАДУ, 2009. – 28 с. -ISBN/ISSN:
Пропоновані матеріали тестового контролю складаються з двох частин, що відповідає кількості модульних кредитів з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», і є проміжними (тематичними) тестами (за вимогами кредитно-модульної системи) для студентів усіх спеціальностей.
Затверджено методичною радою університету, протокол № 3 від 10.12.2008 р.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация