Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Онуфрієнко Г.С. Сучасна українська мова

  • Файл формата pdf
  • размером 621,62 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Онуфрієнко Г.С. Сучасна українська мова
/Укл. Онуфрієнко Г.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 78 с. -ISBN/ISSN:
Методичні матеріали для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форм навчання.
Дограматичні основні й проміжні рівні сучасної української мови:
сучасна українська мова як базова навчальна лінгвістична дисципліна у фаховій освіті студентів гуманітарного факультету за спеціальністю «Переклад»;
генеалогічна природа, типологічна ознака і функціональна парадигма сучасної української мови;
українська мова як система систем, як рівнева мовна організація;
фонетика і фонологія сучасної української мови;
орфоепія. Основні риси сучасної української літературної вимови;
графіка й орфографія сучасної української мови;
лексична система сучасної української мови;
фразеологія сучасної української мови як проміжний рівень на стику лексико-семантичного та синтаксичного.
Граматичні рівні сучасної української мови:
словотвір і морфеміка як проміжні рівні сучасної української мови;
морфологічна система сучасної української мови. Частини мови як основні морфологічні одиниці: принципи класифікації в сучасному українському мовознавстві;
іменник як ядро морфологічної системи сучасної української мови;
дієслово як центральна частина морфологічної системи сучасної української мови;
прикметник як периферійна частина мови;
числівник як частиномовна морфологічна периферія сучасної української мови;
прислівник як абсолютна периферійна частина мови похідного типу;
займенникові слова у сучасній системі частин мови;
аналітичні слова-морфеми у сучасній системі частин мови;
синтаксична система як вищий граматичний рівень сучасної української мови.
Рекомендована література.
Затверджено засіданням кафедри загальної мовної підготовки. Протокол №1 від 10 вересня 2009 р.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация