Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Миронюк Л.В. (уклад.) Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики для студентів денної та заочної форм навчання

  • Файл формата pdf
  • размером 234,67 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Миронюк Л.В. (уклад.) Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики для студентів денної та заочної форм навчання
Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. — 42 с.
Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики містить близько 1000 терміноодиниць. Словник допоможе в користуванні українською мовою фахівцям машинобудівного напрямку, студентам, які вивчають українську мову за професійним спрямуванням. Словник охоплює спеціальнотехнічну українську термінологію, загальнотехнічні терміни іншомовного походження, що мають в українській мові відмінне від російської граматичне, фонетичне й орфографічне вираження.
Затверджено засіданням кафедри загальної мовної підготовки ЗНТУ. Протокол №7 від 7 квітня 2011 р.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация