Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ротова Н.В., Сукачова Г.П., Чуєшкова О.В. Українська мова (за професійним спрямуванням)

  • Файл формата pdf
  • размером 873,73 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ротова Н.В., Сукачова Г.П., Чуєшкова О.В. Українська мова (за професійним спрямуванням)
Навчальне видання./ – Харків: УІПА, 2009. – 80 с. -ISBN/ISSN:
Посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема науковий та офіційно-діловий. Наводяться зразки оформлення різних видів документів. Система завдань, яка поєднує теоретичну та практичну частини курсу, має на меті поглибити й розширити знання студентів про лексичну, граматичну та стилістичну системи мови.
Може бути використаний при підготовці до іспиту з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», а також в аудиторній роботі, під час самостійної підготовки до практичних занять, заліку. Для студентів вищих навчальних закладів.
Структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»:
Українська мова – національна мова українського народу, державна мова України. Закон про мови в Україні. Поняття „національна мова, „літературна мова. Функції мови. Мовні норми.
Стильова диференціація сучасної української мови.
Лексика загальновживана та обмеженого вживання. Антоніми, синонімічний вибір слова, багатозначність і контекст, пароніми та омоніми у професійному мовленні. Словники як джерело інформації. Фахова термінологія: функціонування, правопис, особливості перекладу. Термін у системі професійного мовлення.
Фонетичне, граматичне засвоєння та правопис слів іншомовного походження.
Правопис слів іншомовного походження.
Правопис великої літери.
Правопис м’якого знака.
Правопис апострофа.
Правопис префіксів.
Подовження та подвоєння приголосних.
Спрощення у групах приголосних.
Зміни приголосних при словотворенні.
Правопис складних іменників, прикметників.
Особливості використання морфологічних форм різних частин мови, синтаксичні норми у професійному мовленні.
Граматичні форми власних назв, складні випадки написання та відмінювання українських прізвищ, передача російських власних назв українською мовою.
Правопис часток, прийменників, прислівників.
Синтаксис і пунктуація.
Документ – основний вид писемного ділового мовлення. Характеристика найуживаніших документів.
Основні вимоги до усного професійного мовлення.
Контрольні завдання.
Список використаної та рекомендованої літератури.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация