Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Куба В.В., Середа В.В. Теплотехнологічні процеси та установки. Розділ Установка сушильна тунельна. Практикум

  • Файл формата pdf
  • размером 1,37 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Куба В.В., Середа В.В. Теплотехнологічні процеси та установки. Розділ Установка сушильна тунельна. Практикум
Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2012. – 82 с. – ISBN:
Практикум містить методичні рекомендації, приклади розрахунку, контрольні питання кожного розділу, список літератури, а також додатки, в яких подано довідково-інформаційні матеріали, необхідні для проведення розрахунків.
Практикум відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» та призначено для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки «Теплоенергетика». Мета даного практикуму – надати практичну допомогу студентам у їх самостійній роботі на всіх стадіях виконання курсового проекту та на практичних заняттях.
Розрахунок параметрів сушильного агента.
Аналітичний розрахунок статики теоретичного процесу сушіння в сушильному тунелі.
Аналітичний розрахунок статики дійсного (з урахуванням втрат теплоти) процесу сушіння в сушильному тунелі.
Графоаналітичний розрахунок статики теоретичного процесу сушіння в сушильному тунелі.
Графоаналітичний розрахунок статики дійсного (з урахуванням втрат теплоти) процесу сушіння в сушильному тунелі.
Розрахунок тривалості процесу сушіння.
Розрахунок розмірів сушильного тунелю.
Список рекомендованої літератури.
Додаток.
Довідково – інформаційні таблиці.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация