Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Куба В.В., Середа В.В. Теплоенергетичні установки. Розрахунок і проектування

  • Файл формата pdf
  • размером 3,61 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Куба В.В., Середа В.В. Теплоенергетичні установки. Розрахунок і проектування
/Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 154 с. – ISBN:
Наведено відомості про проектування підприємств із теплоенергетичним устаткуванням, холодильних установок і теплообмінного обладнання. Посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни «Проектування теплоенергетичних установок» та призначений для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки «Теплоенергетика».
Проектування підприємств із теплоенергетичним устаткуванням.
Проектування холодильних установок.
Проектування теплообмінного обладнання теплоенергетичних установок.
Посібник містить контрольну тестову програму, предметний покажчик і список літератури.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация