Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Назаренко В.О., Піньковська Т.В., Заболотна Ю.О. Проектування та аналіз точності маркшейдерських мереж. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Оцінка точності кутових вимірів

  • Файл формата pdf
  • размером 334,12 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Назаренко В.О., Піньковська Т.В., Заболотна Ю.О. Проектування та аналіз точності маркшейдерських мереж. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Оцінка точності кутових вимірів
Дніпропетровськ:, ДВНЗ «НГУ», 2012. – 26 с.
Лабораторна робота №1
Аналіз залежності похибки вимірювання горизонтального кута від методики вимірювання, що прийнята.
Лабораторна робота №2
Аналіз похибки вимірювання горизонтального кута, що обумовлена нечочністю центрування теодоліту та сигналів.
Лабораторна робота №3
Визначення загальної похибки вимірювання горизонтального кута теодолітом.
До дисципліни „Проектування та аналіз точності маркшейдерських мереж освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців спеціальності 7.05030104, 8.05030104 «Маркшейдерська справа».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация