Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Геотехнології гірництва (Маркшейдерська справа)

  • Файл формата pdf
  • размером 1,35 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Геотехнології гірництва (Маркшейдерська справа)
/Уклад. Ю.М.Халимендик, Г.О.Антипенко, Г.Ф.Гаврюк, В.О.Назаренко - Д.: ДВНЗ «НГУ»; 2012. – 47с. ISBN/ISSN:
Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Геотехнології гірництва (Маркшейдерська справа) освітньо-кваліфікаційних програм підготовки фахівців очної та заочної форм навчання спеціальностей 050301, 050303, 050306 напряму 0503 Гірництво.
Лабораторна робота №1
Вивчення умовних позначок маркшейдерських планів і комплекту гірничо-геометричних графіків гірничих підприємств. Розв’язання гірничо-геометричних задач.
Лабораторна робота №2
Побудова гіпсометричного плану лежачого боку пласту за даними розвідувального буріння.
Лабораторна робота №3
Вирішення маркшейдерських задач на гіпсометричному плані.
Лабораторна робота №4
Підготовка вихідних даних для задавання напряму гірничій виробці, яка проводиться зустрічними вибоями.
Лабораторна робота №5
Побудова охоронного цілику для охорони цивільної будівлі.
Лабораторна робота №6
Підрахунок запасів корисної копалини способом ізогіпс проф. В.І.Баумана.
Виконання перелічених розрахунково-графічних робіт передбачає обов’язкове попереднє вивчення теоретичних питань дисципліни "Маркшейдерська справа. При цьому студент повинен засвоїти основні питання, які стосуються особливостей маркшейдерського обслуговування гірничих робіт, задавання напрямків підземним гірничим виробкам тощо.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация