Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Эконометрика, экономико-математическое моделирование

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Эконометрика, экономико-математическое моделирование
3-курс; Автор - С. О. Смирнов, О. М. Притоманова, І. В. Харун; 155 страниц; Содержание -. Регресійний аналіз, регресійний аналіз для двох змінних, двовимірна регресійна модель, задача оцінки, інтервальні оцінки і перевірка гіпотез, розвиток двовимірної лінійної моделі регрессії, множинний регресійний аналіз, задача оцінювання припущення нормальності розподілу залишків, перевірка гіпотез множинної регрессії, множинна регрессія, матричний метод, прогнозування в разі множинної регресії.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация