Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лакей І.М. Опорний конспект лекцій із курсу Макроекономіка

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Лакей І.М. Опорний конспект лекцій із курсу Макроекономіка
Навч. посіб.: Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. - 80 с
Макроекономіка як наука
Розвиток макроекономічного аналізу. Макроекономіка в системі економічних наук
Предмет і метод макроекономіки
Національна економіка і економічна система
Суб’єкти економічної системи і їх взаємодія. Модель кругопотоку
Оцінка результатів економічної діяльності на макрорівні
Національний дохід і національний продукт. Рівність національного доходу й національного продукту
Проблеми вимірювання обсягів національного виробництва
Статистичний облік національного виробництва
Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП
Основні макроекономічні проблеми
Інфляція, її причини й соціально-економічні наслідки
Безробіття, його причини, форми і соціально-економічні наслідки
Економічне зростання, його суть та фактори
Діловий цикл і макроекономічні проблеми
Виробництво, розподіл і використання національного доходу
Виробництво національного доходу. Виробнича функція
Розподіл національного доходу. Крива Лоренца
Використання національного доходу. Споживання та заощадження
Інвестиції
Сукупні видатки і економічна рівновага
Модель „доходи-видатки
Мультиплікатор видатків
Економічна рівновага в довгостроковому періоді. Рецесійний та інфляційний розриви
Сукупний попит і сукупна пропозиція
Сукупний попит і фактори, що на нього впливають
Сукупна пропозиція і фактори, що на неї впливають
Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Модель AS-AD
Грошовий сектор та монетарна політика
Суть та функції грошей. Грошові системи
Попит та пропозиція на грошовому ринку. Процентна ставка
Банківська система та пропозиція грошей. Грошовий мультиплікатор
Цілі, зміст та інструменти монетарної політики
Фіскальна політика
Суть та знаряддя фіскальної політики
Дискреційна і недискреційна фіскальна політика
Дефіцит державного бюджету і державний борг
Взаємодія національної економіки з світовою
Міжнародна торгівля. Зовнішньоторговельна політика
Платіжний баланс та його структура
Валютний курс та фактори, що на нього впливають. Системи валютного регулювання
Список рекомендованої літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация