Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Голуб В.М. Фінанси

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Голуб В.М. Фінанси
Опорний конспект лекцій. — Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. — 123 с.
У опорному коспекті лекцій досліджуються теоретичні аспекти загальної теорії фінансів як об`єктивної сукупності обмінно-розподільних відносин. Розкривається економічна сутність, функції і роль фінансів як на макро - так і мікрорівнях в умовах переходу до ринкової економіки. Висвітлюється діалектичний зв`язок між фінансовими категоріями, етапи становлення фінансової політики в Україні. Показується внутрішня об`єктивна будова й суб`єктивна структура управління фінансовою системою та охарактеризовані сфери і ланки фінансових відносин. Досліджені принципи та концепції теорії оподаткування, фінансові моделі кредитних відносин та економічна сутність фінансової категорії страхування. Особливістю опорного конспекту є те, що основні проблеми фінансової науки розкриваються у формі структурно-логічних схем. Кожна тема закінчується питаннями для самоконтролю і завданнями для самоперевірки.
Зміст конспекту відповідає учбовій програмі для студентів економічних спеціальностей.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация