Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Арутюнов В.Х., Свінціцький В.М. Філософія глобальних проблем сучасності

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Арутюнов В.Х., Свінціцький В.М. Філософія глобальних проблем сучасності
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003. — 90 с.
ISBN 966–574–463–1
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
Навчально-методичний посібник «Філософія глобальних проблем сучасності» підготовлено на базі оригінальної програми, затвердженої на засіданні кафедри філософії і Вченої ради Київського національного економічного університету. Він дає можливість задовольнити інтерес студентів багатьох факультетів до глобальних проблем сучасності, включає програму дисципліни, плани семінарських занять, тестові завдання для самостійної роботи студентів, контрольні роботи, структурований список рекомендованої літератури.
Видання призначено не тільки для студентів, воно буде корисним також магістрантам і аспірантам.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация