Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Німчук В.В. (відп. ред.) Книга Київського підкоморського суду (1584-1644)

  • Файл формата pdf
  • размером 35,73 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Німчук В.В. (відп. ред.) Книга Київського підкоморського суду (1584-1644)
Відп. ред. В. В. Німчук; Упорядн.: Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. М. Кравченко, В. В. Німчук, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко. АН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Київ: Наукова думка, 1991. – 344 с. – (Пам’ятки української мови. Серія актових джерел).
ISBN: 5-12-002494-7
У публікації подано повний текст важливої пам'ятки староукраїнської ділової мови кінця XVI – першої половини XVII ст. – актової книги Київського підкоморського суду. Вона дає багатий і різноманітний матеріал для характеристики суспільних правових відносин і побуту українського народу. Разом з особливостями ділової мови відображена жива розмовна лексика, зафіксована в польових записах протоколів опитування свідків та учасників межувань. Засвідчена в книзі мікротопонімічна і гідронімічна номенклатура відкриває значні можливості для ономастичних досліджень. До тексту додається передмова, покажчики, словники застарілих слів і юридичних термінів, а також складена за матеріалами пам'ятки карта Київського воєводства на рубежі XVI–XVII ст. Для науковців-мовознавців, етимологів, істориків, юристів, етнографів, географів і всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация