Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Новак Е.В. Лекции по логистике (укр.яз)

  • Файл формата pdf
  • размером 401,00 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Новак Е.В. Лекции по логистике (укр.яз)
Алчевск: ВУЗ - ДонГТУ. - 56 с.
Тема 1 Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки
Сутність і поняття логістики.
Поняття логістичних ланцюжків. Макро –і мікрологістика.
Функції логістики.
Тема 2 Об’єкти логістичного управління.
Поняття матеріального потоку та параметри, що його характеризують.
Види потоків: інформаційні, фінансові, потоки послуг.
Організація логістичного управління.
Тема 3 Концепції логістики.
Еволюція концепцій логістики.
Основні логістичні концепції.
Категорія економічних компромісів.
Тема 4 Методологія моделювання логістичних систем.
Поняття загальної теорії систем і системного підходу.
Логістичні системи та принципи їх утворення.
Поняття системного підходу.
Тема 5 Логістика закупівель та розміщення замовлень.
Завдання і функції закупівельної логістики.
Вибір постачальника.
Планування закупівель. Організація системи постачання матеріальними ресурсами.
Тема 6 Виробнича логістика.
Мета, завдання та функції виробничої логістики. Шляхи підвищення організованості матеріальних потоків на виробництві.
Закони організації виробничих процесів. Організація раціональних матеріальних потоків у безпоточному виробництві.
Оптимізація руху матеріальних потоків у часі та просторі.
Тема 7 Логістика розподілення.
Ціль, завдання і функції розподільчої логістики.
Логістичні канали розподілу.
Посередники в системі розподілу.
Тема 8 Логістика запасів.
Види запасів.
Визначення розмірів запасів.
Системи оптимального управління запасами.
Взаємозв’язок управління запасами з іншими функціями логістики.
Тема 9 Логістичні принципи складування.
Види і функції складів у логістичній системі.
Вибір між власним складом і складом загального користування.
Вибір системи складування.
Тема 10 Транспортна логістика.
Мета, завдання та функції транспортної логістики.
Логістична оцінка видів транспорту.
Системи доставки товарів: юнімодальні, мультимодальні, інтермодальні, термінальні.
Вибір шляхів переміщення вантажопотоків.
Тема 11 Інформаційна логістика.
Логістичні інформаційні системи.
Сучасні інформаційні технології в логістиці.
Тема 12 Логістичний сервіс.
Поняття і види логістичного сервісу.
Організація транспортно-експедиційних послуг.
Параметри і критерії, що характеризують рівень логістичного сервісу.
Методики розрахунку показників ефектності логістичного сервісу.
Тара як елемент щодо поліпшення якості логістичного сервісу.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация