Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шпори - Податкова система

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Шпори - Податкова система
Поняття податків, їх ознаки як ек. категорії, функції податків.
Види прямого оподаткування.
Характеристика основних елементів оподаткування.
Класифікація податків.
Загальна характер прямих податків, їх переваги і недоліки.
Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету.
Реальні податки: загальна характеристика.
Особові податки: Загальна характеристика.
Види непрямих податків.
Непрямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету.
Податкова політика в системі ДРЕ.
Універсальні акцизи: загальна характеристика.
Загальна характеристика непрямих податків, їх переваги та недоліки.
Податкова політика та її вплив на макроекономічні показники.
Податкова політика та її вплив на мікроекономічні показники.
Методи формув. доходів держави та їх загальна характеристика.
Характеристика основних принципів оподаткування.
Податкова політика України на сучасному етапі.
Склад і структура доходів бюджету.
Розподіл податків між ланками бюджетної системи.
Права органів Державної податкової служби.
Органи державної податкової служби та їх завдання.
Функції Державної податкової адміністрації України.
Функції середнього та базового рівня Державної податкової служби.
Фінансові та адміністративні санкції, які накладаються органами податкової служби.
Обов`язки та відповідальність посадових осіб под-х органів.
Податкова міліція.
Облік юридичних осіб в органах державної податкової служби України.
Особливості державної реєстрації фізичних осіб – платників податків в органах держаної податкової служби України.
Облік податків і неподаткових платежів в органах державної податкової служби України.
Платники податку на додану вартість.
Ставки податку на додану вартість і строки його сплати до бюджету.
Об’єкт оподаткування податку на додану вартість.
База оподаткування податку на додану вартість.
Звільнення від оподаткування ПДВ.
Порядок визнач дати виникнення податкового зобов'яз та права платника на податк кредит по ПДВ.
Порядок обігу і погашення простих векселів по податку на додану вартість.
Поняття податкового кредиту, характеристика податк накладної по ПДВ.
Платники, об’єкт оподаткування і ставки акцизного збору.
Порядок визначення суми акцизного збору.
Порядок і строки сплати акцизного збору.
Особливості оподаткування АЗ алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Мито: загальна характеристика, види мита.
Порядок визначення дати збільшення валового доходу і валових витрат по податку на прибуток підприємств.
Платники, об’єкт оподаткування і ставки по податку на прибуток підприємств.
Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу ВВ платника податку на прибуток підпрємств.
Порядок визначення скоригованого валового доходу по податку на прибуток підприємств.
Особливості оподатк. результатів діял-ті, що здійснюється за довгостроковим контрактом та виграшів в лотарею та інші ігри ПП підприємств.
Витрати платників податку на прибуток підприємств, що включаються і що не включаються до валових витрат.
Пільги та строки сплати по податку на прибуток підприємств.
Особливості оподаткування страхової діяльності та дивідендів податком на прибуток підприємств.
Оподаткування неприбуткових установ та підприємств по виробництву атомобілів п\п підприємств.
Особливості оподаткування нерезидентів податком на прибуток підприємств.
Платники, ставки і об’єкт оподатк. прибуткового податку з громадян.
Пільги по прибутковому податку з громадян.
Порядок оподатк. прибутковим податком з громадян доходів громадян за місцем основної і неосновної роботи.
Порядок оподатк. прибутковим податком доходів громадян від підприємницької діяльності, які не сплачують фіксованого податку.
Порядок сплати фіксованого податку громадянами, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.
Збір за спеціальне використання водних ресурсів.
Державне мито.
Платежі за користування надрами.
Податок з власників транспортних засобів: платники та об’єкт оподаткування.
Рентна плата за нафту і газ, що видобуваються в Україні.
Податок на промисел.
Фіксований сільськогосподарський податок: ставки.
Податок з власників транспортних засобів; ставки, порядок сплати і подання розрахунків.
Загальна характеристика місцевих податків і зборів.
Фіксований с/г податок: платники та об’єкт оподаткування.
Фіксований с/г податок: загальна характеристика, та податки, які не сплачуються платниками фіксованого с/г податку.
Фіксований с/г податок: порядок сплати і подання розрахун.
Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підпр: заг хар-ка і платники.
Спрощена система оподаткування суб’єктів МП: перелік податків, від яких звільняється платники єдиного податку і порядок переходу на сплату єдиного податку.
ССО суб’єктів МП особливості у нарахув і сплаті для фіз осіб – суб’єктів підпр діяльн.
Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Особливості у нарахуванні і сплаті для юридичних осіб.
Порядок бюджетного від шкод. по ПДВ.
Платники. об’єкт оподаткування мита.
Мито: ставки і пільги.
Мито: порядок сплати.
ПДВ в системі прям-го опод-ня.
Плата за ресурси як інструмент їх використання.
Акцизний збір в системі непрямого оподаткування.
Податок на прибуток підприємств в системі прямого оподаткування.
Прибутковий податок з громадян в системі прямого оподаткування.
Мито в системі непрямого оподаткування.
Плата за землю в системі прямого оподаткування.
Плата за землю: пільги і порядок сплати.
Плата за землю: платники, об єкт і ставки.
Збір за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту.
Збір на геолого-розвідувальні роботи, виконані за рахунок держ. бюджету: платники, обєкт оподаткування та ставки.
Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету: порядок сплати до бюджету та подання розрахунків.
Відрахування від плати за транзит природного газу, нафти і аміаку.
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.
Склад неподаткових доходів бюджету.
Доходи від реалізації майна, що перейшло у власність держави.
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.
Збір на обов’язкове соціальне страхування.
Внески до Державного інноваційного фонду.
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
Збір на обов’язкове соціаль
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация