Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Проценко О. (упоряд.) Демократія: Антологія

  • Файл формата pdf
  • размером 112,71 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Проценко О. (упоряд.) Демократія: Антологія
К.: Смолоскип, 2005. – XXVIII + 1108 с.
Тексти, зібрані у цій антології, охоплюють історію західного політичного мислення від часів античності до наших днів. Послідовне дослідження демократії проходить п'ять стадій, які відображені у відповідних частинах збірника: "Концептуалізація: що таке демократія?", "Типологізація: моделі та теорії демократії", "Трансформація: становлення та переходи до демократії", "Консолідація: демократичний процес, громадянське суспільство і політична культура", "Перспективи: демократія, глобалізація і міжнародний порядок".
Збірник становитиме інтерес як для професійних істориків і політичних науковців, так і для широкого кола читачів, котрі цікавляться проблемами демократичної теорії.
Тексты, собранные в этой антологии, охватывают историю западного политического мышления от античности до наших дней. Последовательное исследование демократии проходит пять стадий, которые отражены в соответствующих частях сборника: "Концептуализация: что такое демократия?", "Типологизация: модели и теории демократии", "Трансформация: становление и переходы к демократии", "Консолидация: демократический процесс, гражданское общество и политическая культура", "Перспективы: демократия, глобализация и международный порядок".
Сборник представляет интерес как для профессиональных историков и политических ученых, так и для широкого круга читателей, интересующихся проблемами демократической теории.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация