Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження

  • Файл формата pdf
  • размером 4,69 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження
Навч. посіб. — за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.
Викладено систему методів та алгоритмів аналізу внутрішнього та зовнішнього (макро- та мікро-) маркетингового середовища підприємств, підходи до прогнозування зміни основних показників кон’юнктури ринку, дослідження споживачів, конкурентів та інших економічних контрагентів. Наведено правила інтерпретації результатів ринкових досліджень та їх окументування. Аналізується велика кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють
теоретичні положения. Навчальний посібник містить практикум з основних розділів курсу.
Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців з маркетингу підприємств та установ.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация