Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Милославов Сл. Хидроенергийни системи (болг. язык)

  • Файл формата djvu
  • размером 10,11 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Милославов Сл. Хидроенергийни системи (болг. язык)
София, Техника, 1990 год. , 497 стр. (на Болгарском языке)
В учебника са разгледани накратко различните видове енергийни ресурси и по-подробно водните ресурси, като източник на електрическа енергия. Разгледани са също така въпросите, свързани с проучването и изграждането на различните видове хидроенергийни системи и съоръженията към тях - водохващания, утаители, открити и закрити канали, събирателни деривационни съоръжения, дюкери, мост-канали, улеи, станционни съоръжения (напорни басейни, дневни изравнители, напорни тръбопроводи, оборудване и машинни сгради на ВЕЦ и ПАВЕЦ).
Учебникът е предназначен за студентите от специалностите хидротехническо и хидромелиоративно строителство, но може да се ползва и от специалисти в областта на хидротехниката.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация