Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Цимбалюк І. Психологія торгівлі

  • Файл формата pdf
  • размером 5,14 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Цимбалюк І. Психологія торгівлі
Навчальний посібник. — К.: Професіонал, 2006. — 368 с.
У посібнику на рівні сучасної психологічної науки викладено основний зміст предмету «Психологія торгівлі і етика ділових відносин». Визначено особливості і роль психічних явищ в процесі торгової діяльності як професійної, так і споживацької.
Здійснена спроба по-новому підійти до аналізу і викладу системи знань про психологію продавця і покупця, їх взаємини, особливості процесу купівлі, етики поведінки при вирішення конфліктних ситуацій, прогресивних методів торгівлі, психології торгового колективу, психологічних особливостей торгової реклами, формування іміджу працівника торгівлі.
Посібник призначений для викладачів та студентів, працівників торгівлі, широкого кола читачів
Зміст
Передмова
Загальні основи психології торгівлі
Вступ до предмету «Психологія торгівлі і етика ділових відносин»
Предмет та завдання курсу
Психологія і етика
Етичні основи торгового бізнесу
Природа психіки

Психічні процеси і стани та їх особливості у роботі продавця
Відчуття та сприйняття. Роль відчуття та сприйняття в роботі продавця
Увага і її роль в організації психічних процесів. Особливості уваги продавця
Пам’ять. Розвиток професійної пам’яті продавця
Мислення і мовлення. Зв’язок мислення і мовлення з професійною діяльністю продавця

Психологія продавця
Особистість продавця
Особистість продавця як суб’єкта міжіндивідуальних відносин у торгівлі
Спрямованість — джерело активності особистості
Індивідуальноо-психологічні особливості продавця
Здібності та інтелект продавця
Роль уяви у роботі продавця. Уява. Поняття про уяву

Психічні властивості і стани особистості продавця
Прояви темпераменту у роботі продавця
Професійно значимі риси характеру працівника торгівлі

Психологічні аспекти процесу реалізації товару
Процес продажу
Етапи процесу продажу
Тактика продавця в процесі продажу
Мотивація вибору покупки
Професійна поведінка продавця
Психологічні функції торгової реклами
Психологічні основи рекламного менеджменту
Психологічний клімат процесу обслуговування

Значення емоцій і почуттів у торговій діяльності
Емоції і почуття
Воля

Основи психології праці у торгівлі
Психологічні особливості професійної діяльності працівників торгівлі
Професійна етика торгівлі
Професійна мораль і професійна етика
Психологічні особливості поведінки покупця і продавця

Психологія торгового спілкування
Функції, види і засоби спілкування
Ділові стосунки у торговому колективі
Психологічні особливості конфліктів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация